Qlector LEAP - Platforma pametne tovarne

Povečajte OEE do 10 % in zmanjšajte organizacijske zastoje do 25 %

Qlector LEAP je visoko zmogljiva platforma za pametne tovarne, ki z uporabo umetne inteligence celovito spremlja, optimizira, usmerja in planira proizvodne ter poslovne procese.

Platforma učinkovito združuje dva svetova – za planerje proizvodnje je neprecenljiva, ker jim pomaga pri izdelavi optimalnih planov, spremljanju proizvodnje in optimizaciji zalog. Vodje oddelkov pa močno razbremeni pri mikroplaniranju in prilagajanju proizvodnje ter jih učinkovito podpira pri razporejanju delavcev in sestavi optimalnih ekip. Podjetjem tako omogoča, da lahko do 10% izboljšajo skupno učinkovitost proizvodnje, predvsem zaradi velikih prihrankov časa za planiranje in koordinacijo, zniževanja organizacijskih zastojev do 25 % in vsaj 10 % krajšega proizvodnega časa na montažnih linijah.

Izzivi,ki jih učinkovito naslavljamo 

Izzivi pametnih tovarn

Rešitev Qlector LEAP

Rešitev Leap

Ključne funkcionalosti na področju spremljanja in planiranja proizvodnje 

Spremljanje in napovedovanje z opozorili in predlogi ukrepov
 • Napoved proizvodnje
 • Napoved zalog
 • Napoved potreb po orodjih
 • Obravnava medobratne proizvodnje kot celote (brisanje fizičnih mej medobratne proizvodnje)
 • Upoštevanje odzivnosti in kakovosti kooperantov
Inteligentno planiranje proizvodnje
 • Izgraditev digitalnega dvojčka na zgodovinskih podatkih, kar omogoča planiranje na osnovi dejanskih zmožnosti ne teorije
 • Izdelava optimalnih planov (roki, zaloge, izkoriščenost opreme…)
 • Samodejno preverjanje in opozarjanje o stanju vhodnega materiala, vmesnih zalog, zaključka delovnih nalogov
Inteligentno mikroplaniranje
 • ”Kaj–če” hitre simulacije mikroplana
 • Podpora vodjem oddelkov pri razporejanje delavcev z upoštevanjem kompetenčnih matrik, preferenc delavcev, glede delovnega časa in zmanjšanega obsega dela
 • Podpora za sestavo opitmalnih ekip glede na njihov učinkovitost
 • Spremljanje učinkovitosti in učenja zaposlenih

Kako deluje Qlector LEAP?

Kako deluje Leap

Moduli za celovito optimizacijo proizvodnih in poslovnih procesov

Qleap moduli

Stopite v stik z nami

Skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev