AI platforma

Povečajte skupno učinkovitost do 10 %

Qlector LEAP je visoko zmogljiva platforma za pametne tovarne, ki z uporabo umetne inteligence celovito spremlja, optimizira, usmerja in planira proizvodne ter poslovne procese.

Platforma učinkovito združuje dva svetova – za planerje proizvodnje je neprecenljiva, ker jim pomaga pri izdelavi optimalnih planov, spremljanju proizvodnje in optimizaciji zalog. Vodje oddelkov pa močno razbremeni pri mikroplaniranju in prilagajanju proizvodnje ter jih učinkovito podpira pri razporejanju delavcev in sestavi optimalnih ekip. Podjetjem tako omogoča, da lahko do 10 % izboljšajo skupno učinkovitost proizvodnje (OEE), predvsem zaradi velikih prihrankov časa za planiranje in koordinacijo, zniževanja organizacijskih zastojev do 25 % in vsaj 10 % krajšega proizvodnega časa na montažnih linijah.

Izzivi, ki jih učinkovito naslavljamo 

Izzivi pametnih tovarn

 

Naša rešitev - kot Google maps za proizvodnjo

Rešitev Leap

Ključne funkcionalnosti

Spremljanje in napovedovanje z opozorili in predlogi ukrepov

 • Napoved proizvodnje
 • Napoved zalog
 • Napoved potreb po orodjih
 • Obravnava medobratne proizvodnje kot celote (brisanje fizičnih mej medobratne proizvodnje)
 • Upoštevanje odzivnosti in kakovosti kooperantov

Inteligentno planiranje proizvodnje

 • Izgraditev digitalnega dvojčka na zgodovinskih podatkih, kar omogoča planiranje na osnovi dejanskih zmožnosti ne teorije
 • Izdelava optimalnih planov (roki, zaloge, izkoriščenost opreme…)
 • Samodejno preverjanje in opozarjanje o stanju vhodnega materiala, vmesnih zalog, zaključka delovnih nalogov

Inteligentno mikroplaniranje

 • ”Kaj–če” hitre simulacije mikroplana
 • Podpora vodjem oddelkov pri razporejanje delavcev z upoštevanjem kompetenčnih matrik, preferenc delavcev, glede delovnega časa in zmanjšanega obsega dela
 • Podpora za sestavo opitmalnih ekip glede na njihov učinkovitost
 • Spremljanje učinkovitosti in učenja zaposlenih

Kako deluje Qlector LEAP?

Kako deluje Leap

Štirje moduli za celovito optimizacijo procesov

Qleap moduli

Stopite v stik z nami