Razvoj popolnoma avtomatiziranih postopkov vtiskovanja, oblikovanja in končnega sestavljanja

Kompleksni hibridni del za krmilni sistem

Razvoj popolnoma avtomatiziranih postopkov vtiskovanja, oblikovanja in končnega sestavljanja

Profil uporabnika

 • Naročnik: globalno proizvodno podjetje, Tier 1 dobavitelj
 • Industrija: avtomobilska
 • Izdelek: kompleksni hibridni del za krmilni sistem


Izzivi

 • Razvoj popolnoma avtomatiziranih postopkov štancanja, oblikovanja in končnega sestavljanja.
 • Zelo kompleksni procesi, visoke zahteve po natančnosti, ponovljivosti in doslednosti.
 • Potrebno je bilo zagotoviti 100-odstotni pregled kakovosti izdelkov.
 • Visoke zahteve glede čistosti v proizvodnji.


Rešitev

 • Celovita inovativna rešitev za robotsko podprte procese

Koristi

 • Popolna sledljivost vseh sestavnih delov in podatkov v procesih
 • Drastično hitrejši proizvodni cikli (4,5 s)
 • Razpoložljivost naprav > 90 %
 • Popolnoma vitka proizvodna linija
 • Avtonomna samokontrola procesov (precizna optična kontrola, kontrola elektronike)
 • Precizna fina mehanika/montaža

 

Ne spreglej

     

 Stopite v stik z nami 

 

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: