Robotski delavec KoCo

Napredna robotska avtomatizacija zaradi hitrega napredka in dostopnosti tehnologij postaja nepogrešljiva in cenovno primerna tudi za mala in srednje velika podjetja različnih branž in tipov proizvodnje. Temu trendu uspešno sledimo tudi v Kolektor Digital z razvojem naprednega robotskega delavca KoCo (Kolektor Collaborative)

KoCO omogoča učinkovito avtomatizacijo nizkokvalificiranega fizičnega dela, predvsem v proizvodnih podjetjih, ki imajo širok spekter majhnih serij izdelkov, kjer klasična avtomatizacija zaradi nesposobnosti učinkovitega prilagajanja trči ob finančne in časovne omejitve.

KoCo je sposoben natančno zaznavati svojo okolico, manipulirati z izdelki ali pladnji, aktivirati različne stroje na svojem delovnem mestu, menjati orodja, mobilno prehajati med posameznimi delovnimi mesti in zagotavljati enostavno vizualno kontrolo izdelkov. Robotskega delavca lahko v manj kot 15 minutah premaknemo in ponovno konfiguriramo za različna delovna mesta in delovne naloge.

Z naprednimi robotskimi delavci v Kolektor Digital postavljamo tudi temelje za našo bodočo kadrovsko agencijo za najemanje robotskih delavcev, s katerimi bodo naročniki lahko bistveno povečali svojo fleksibilnost, produktivnost in stroškovno učinkovitost.

Se srečujete z enakimi izzivi?

Razlog za razvoj robotskega delavca KoCo so številni izzivi, s katerimi se srečuje naš matični koncern Kolektor, hkrati pa so značilni za večino manjših oz. srednje velikih proizvodnih podjetij. 

 

 • Pomanjkanje delovne sile in fluktuacija delavcev.
 • Hitre spremembe povpraševanja oz. negativni trendi na trgu.
 • Nizka produktivnost.
 • Pomanjkanje fleksibilnosti v proizvodnem procesu.
 • Zagotavljanje trajne kakovosti izdelkov.
 • Nemotiviranost in slaba organizacijska kultura nizkokvalificirane delovne sile, ki opravlja najbolj monotone, ponavljajoče se delovne naloge.
 • Dvigi minimalnih plač in posledično povečevanje stroškov dela.
 • Pomanjkanje sredstev CAPEX.
 • Pomanjkanje učinkovite povratne zanke v celotnem delovnem procesu.

Bistvene prednosti naprednih industrijskih in kolaborativnih robotov

 • Povečana produktivnost, fleksibilnost in optimizacija delovnih procesov.
 • Hitrejše uvajanje novih izdelkov/linij izdelkov z bistveno izboljšano sposobnostjo odzivanja na zahteve kupcev in trga.
 • Odprava človeških napak in posledično izboljšana kakovost izdelkov, manjši izmet in reklamacije kupcev.
 • Izboljšana interakcija in sodelovanje med robotom in človekom, ki čas mirovanja oz. prostega teka delavcev zmanjša tudi do 85 %.
 • Razbremenitev delavcev za opravljanje delovnih nalog z višjo dodano vrednostjo.
 • Cenovno dosegljiva tehnologija tudi za mala in srednje velika proizvodna podjetja.
 • Avtomatizacija delovnih mest, ki do zdaj niso prenesla visokih investicij za tradicionalno avtomatizacijo oz. klasične industrijske robotske linije.
 • Boljši ROI oz. povečana donosnost naložbe zaradi hitrega napredka, dosegljivosti in razpoložljivosti tehnologij ter povečane učinkovitosti in fleksibilnosti proizvodnje.
 • Varno in učinkovito opravljanje nevarnih in/ali zapletenih nalog, ki jih tradicionalni roboti ali ljudje težko izvajajo.

KoCO

Stopite v stik z nami