Blog

Digitalna transformacija – kje ste, kam želite priti in ali hodite v pravo smer?

28. 09. 2020

Stanislava Vabšek

Z aplikacijo I 4.0 READINESS lahko na učinkovit in kredibilen način ugotovite, kakšna je dejanska stopnja vaše digitalne zrelosti, jo primerjate z reprezentativnim vzorcem podjetij iz razvitih trgov in izveste, ali so vaše aktivnosti za digitalizacijo skladne s svetovnimi trendi.

Zakaj je pomembno pridobiti takšno oceno smo se pogovarjali z dr. Damjanom Vavpotičem in dr. Tomažem Hoveljo iz Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (FRI), s katero smo sodelovali pri razvoju aplikacije. S katerimi izzivi se najpogosteje srečujejo podjetja na poti digitalne preobrazbe in kako jih uspešno prebroditi pa smo vprašali Valterja Lebana, člana uprave koncerna Kolektor, in Aleša Gajška, direktorja poslovnega razvoja Kolektor Digital.

dr. Damjan Vavpotič: Razvili smo tem enega najbolj celovitih vprašalnikov, ki pokriva vse ključne dimenzije digitalizacije in zagotavlja možnost primerjave s povprečjem reprezentativnega vzorca sorodnih podjetij.

dr. Damjan Vavpotič: Razvili smo tem enega najbolj celovitih vprašalnikov, ki pokriva vse ključne dimenzije digitalizacije in zagotavlja možnost primerjave s povprečjem reprezentativnega vzorca sorodnih podjetij.

Ali veste, v kaj se vam izplača vlagati?

Po mnenju sogovornikov aplikacija I 4.0 READINESS najvišjo dodano vrednost zagotavlja tistim podjetjem, ki želijo natančno, kredibilno in celovito ovrednotiti, kje na področju digitalizacije poslovanja se dejansko nahajajo ter dobiti dragocen vpogled v tiste dejavnike, ki imajo največji potencial za izboljšave. ”Tako boste izvedeli, na katerem področju lahko že z malo vloženega napora naredite velik napredek,” je uvodoma poudaril dr. Damjan Vavpotič, izredni profesor in predstojnik Laboratorija za informatiko na FRI.

Eden najbolj celovitih vprašalnikov

”Da bi uporabnikom zagotovili vrhunsko metodologijo smo pregledali množico različnih modelov. Če vzamemo v obzir vseh osem področij, ki jih pokriva aplikacija, in možnost primerjave s povprečjem reprezentativnega vzorca sorodnih podjetij, predvsem iz Nemčije, od koder izvira Industrija 4.0, lahko rečemo, da gre v tem trenutku za enega najbolj celovitih vprašalnikov, ki pokriva vse ključne dimenzije digitalizacije,” pojasnjuje dr. Damjan Vavpotič. ”Če aplikacijo ovrednotimo še z ekonomskega stališča, pa je jasno, da je cena za takšno kakovost analize, kot jo zagotavlja I 4.0 READINESS, zelo konkurenčna, sploh, če jo primerjamo s ponudbo globalnih svetovalnih hiš. Prednost aplikacije je tudi v tem, da je naš model prilagojen lokalnemu trgu in upoštevali specifike tukajšnjega poslovnega okolja,” dodaja dr. Tomaž Hovelja, izredni profesor in asistent na FRI.

Najprej razmislite o motivaciji in viziji

Še preden se v podjetju lotite ugotavljanja, kakšna je vaša digitalna zrelost, pa član uprave koncerna Kolektor Valter Leban svetuje, da razmislite tudi o dejavnikih, kot so motivacija, vizija in digitalne kompetence. ”Kako zaznavam priložnosti, ki jih prinaša megatrend digitalizacije? Kakšne so digitalne kompetence podjetja? Ali imamo dovolj človeškega kapitala, ki te procese lahko uspešno izpelje, so vprašanja, ki si jih mora zastaviti vsak dober »leader« oziroma voditelj. Hkrati pa mora imeti jasno, dolgoročno vizijo, kaj z digitalno preobrazbo želi doseči, predvsem na področju zadovoljstva kupcev in lastniških interesov. Najprej je torej treba imeti dobro korporativno strategijo, nato pa vanjo vplesti še digitalno transformacijo, korak za korakom, premišljeno in usklajeno z ugotovitvami, ki jih pokaže temeljita ocena digitalne zrelosti podjetja,” svetuje Valter Leban.

Član uprave koncerna Kolektor Valter Leban

Tehnologije so zgolj omogočevalci

Kot odličnega poznavalca razmer na trgu smo o izzivih podjetij, ki iščejo primerne rešitve za digitalno preobrazbo, vprašali tudi Aleša Gajška, direktorja poslovnega razvoja Kolektor Digital. ”Dejansko sta v tem procesu najbolj pomembni močna podpora vodstva in kompetence ljudi. Tehnologije, kot so umetna inteligenca, napredna robotika in vizualne ter simulacijske tehnologije, na osnovi katerih razvijamo rešitve za pametne tovarne, so namreč zgolj omogočevalci, ki jih je treba znati povezati in uporabiti za nabor rešitev, s katerimi rešujemo realne probeme v proizvodnji in v končni fazi dosegamo ključne kazalnike uspešnosti poslovanja,” pravi sogovornik. In dodaja, da je beseda digitalizacija na žalost že preveč komercializirana, zato je v poplavi različnih ponudnikov in obljub težko izluščiti tisto pravo dodano vrednost. Poleg tega smo Slovenci še vedno precej konzervativni in potrebujemo kar nekaj časa, da spremenimo miselnost in sprejmemo nove poslovne modele, ki jih narekuje megatrend digitalizacije, ugotavlja Aleš Gajšek.

Direktor poslovnega razvoja Kolektor Digital Aleš Gajšek

Od klasičnih OPEX do sodobnih storitvenih modelov

Po mnenju sogovornika je zelo dobrodošlo, če imate v procesu digitalne preobrazbe ob sebi strokovnega, dolgoročnega partnerja, ki je podobno pot prehodil pred vami in se veliko naučil tudi iz lastnih napak. ”Kolektor je industrijski koncern, ki ima za sabo skoraj 60 let izkušenj v procesni in kosovni industriji. V zadnjih 30-letih je zase in za svoje naročnike uspešno zasnoval in izvedel več kot 10.000 projektov industrijske informatizacije, avtomatizacije in digitalizacije. Vse te izkušnje in bogata domenska znanja danes s pridom uporabljamo pri delu s strankami – od uvodnih svetovanj in razgovorov z vodstvom, do priprave strategije in izvedbenega načrta. Pri tem se oddaljujemo od klasičnih CAPEX investicij in uvajamo sodobnejše »As a Service« oziroma storitvene poslovne modele, ki imajo bistveno hitrejše pozitivne učinke na finančno poslovanje. Ker pa se velik del podjetij sooča z negotovostjo zaradi razmer na trgu, jim del skrbi glede prihodnosti pomagamo reševati tudi s podporo pri iskanju virov financiranja za projekte digitalizacije”, pojasnjuje Aleš Gajšek.

Digitalizacije ne smemo zamenjevati z avtomatizacijo

Pri delu z naročniki sogovorniki še opažajo, da se digitalizacijo še vedno precej pogosto zamenjuje z avtomatizacijo, ki jo proizvodna podjetja izvajajo že zadnjih 50 let, nima pa nič opraviti z velikimi podatki in strojnim učenjem oziroma umetno inteligenco, ki je ena temeljnih omogočitvenih tehnologij za preobrazbo podjetij v pametne tovarne prihodnosti. ”Prav tako ne smemo zanemarjati segmenta zbiranja podatkov o izdelkih, ne zgolj v proizvodnem procesu, temeč tudi takrat, ko so že v interakciji s kupcem. Tako lahko svojim strankam dodajate vrednost z izboljševanjem kakovosti in funkcionalnosti, v končni fazi pa tudi z novimi storitvami, ki jih lahko razvijete okoli izdelkov, za katere interno in eksterno zbirate in obdelujete podatke,” razlagata Valter Leban in dr. Damjan Vavpotič.

Digitalno preobrazbo naj vodi vizionar, ne manager

Sicer pa v Kolektor Digital že od samega začetka želimo demistificirati digitalno transformacijo in jo iz visokoletečih »buzzwordov« spustiti na nivo pogovornega jezika. Na osnovi lastnih izkušenj vemo, da ni rezervirana samo za doktorje znanosti ali velike globalne korporacije z milijardnimi projekti digitalizacije, pove Valter Leban. ”Zato smo se tudi odločili, da bomo v prvi vrsti sodelovali z malimi in srednje velikimi podjetji, ki si še pred kratkim niso mogla privoščiti določenih rešitev, ali pa jih je skrbelo, kako zagotoviti ekipo 20 usposobljenih ljudi, ki se bo ukvarjala z njihovo implementacijo. Z novimi poslovnimi modeli in skalabilnimi, modularnimi rešitvami svojim strankam lahko zagotovimo, da so tovrstne skrbi le še stvar preteklosti,” je prepričan Aleš Gajšek. ”Seveda pa je pri našem delu zelo pomembno tudi to, ali sodelujemo z managerji, ki jih zanimajo zgolj stroški in številke, ali vizionarji, ki želijo svojemu podjetju zagotoviti dolgoročno rast in uspeh,” je za konec dodal Valter Leban.

  

 Preizkusite I 4.0 READINESS brezplačno!  

Ne spreglej

 

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih:

Naročite se na e-novice

Korporativne vsebine:

Programske vsebine: